Videoguides og vejledninger

Kom godt igang med EDI Portalen

Sådan administrerer du brugere på EDI Portalen

Sådan sender du en korrespondance

Sådan tjekker du sendte meddelelser

Sådan sender du en henvisning til tandkirurgi/endodonti

Forsikringssager

Sådan besvarer du en anmodning om journaloplysninger

Sådan udfylder du en kæbefunktionsattest

Sådan udfylder du en tandlægeerklæring

Vejledning til funktionaliteter på EDI Portalen

Login

Indtast dit brugernavn og password i felterne på loginsiden. Vælg om du vil have tilsendt en to-faktor kode på SMS eller e-mail. Har du glemt dit password, kan du nulstille det ved at klikke på linket Glemt password?.

Meddelelsesfunktioner

Du kan besvare, videresende, filtrere på patient, arkivere, gemme som PDF eller slette en meddelelse ved at klikke på ikonet med de tre prikker, som er placeret til højre for meddelelsen. Hvis du ønsker at gøre en af funktionerne gældende for flere meddelelser, skal du først vælge de ønskede beskeder ved at sætte flueben i afkrydsningsboksen og derefter klikke på Handlinger, som indeholder forskellige valgmuligheder.

Send en ny meddelelse

Du kan oprette en ny meddelelse ved at klikke på Opret ny i navigationsmenuen til venstre. Vælg dernæst hvilken type meddelelse du ønsker at oprette. Du kan vælge mellem Korrespondance, Henvisning, Epikrise, Journalforsendelse og Digital formular. Udfyld detaljerne i de forskellige trin for processen, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Hvad er en journalforsendelse?

En journalforsendelse anvendes når du skal sende en kopi af en patientjournal. Du kan oprette og sende en ny journalforsendelse ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu. Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vedhæft kopien/uddraget af patientjournalen samt anden relevant dokumentation og vælg prioritering.

Hvad er en henvisning?

En henvisning anvendes når du skal sende en almindelig henvisning til en tandlæge, klinisk tandtekniker eller lignende. Du kan oprette og sende en almindelig henvisning eller en henvisning til røntgen ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu. Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Hvad er en digital formular?

Med digitale formularer får du et udvalg af digitale attester, erklæringer, ansøgninger mv., som du kan udfylde og sende til en modtager via EDI Portalen. Alle brugere af EDI Portalen kan oprette en digital formular, men hvis du ønsker at kunne modtage en digital formular, så skal du aktivere dette under Indstillinger.

Ønsker du at få tilføjet en digital formular, så henvend dig venligst til Nasure på mail@nasure.dk eller tlf. 50 50 60 40.

Kvittering

Du kan gemme en kopi af en modtaget eller sendt meddelelse ved at klikke på ikonet med de tre prikker ud for meddelelsen. Dernæst skal du vælge Gem som PDF.

Administration

Under Administration finder du punktet Brugeradministration, hvorfra du kan oprette og vedligeholde brugere tilknyttet jeres organisation. Vær opmærksom på, at denne funktion ikke er tilgængelig for alle brugere.

Dataopbevaring

Vær venligst opmærksom på at det ikke er muligt at opbevare data i EDI Portalen. Data bliver automatisk slettet, når det er mere end tre måneder siden, at meddelelsen er blevet oprettet.

Support

I Support kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende EDI Portalen og finde hjælp til brugen af EDI Portalen via Nasures supportvideoer og beskrivelser heraf.

Nyheder fra Nasure

Her kan du læse de seneste nyheder fra Nasure, og holde dig opdateret på de seneste releases, nye funktionaliteter m.m.

Læs en ny meddelelse

Når du modtager en ny meddelelse i EDI Portalen, får du automatisk tilsendt en e-mail-advisering herom, så du ikke behøver at tjekke din indbakke hver dag. Du kan enten læse en meddelelse direkte fra forsiden af EDI Portalen eller ved at gå til Indbakken via navigationsmenuen i venstre side. For at åbne en meddelelse kan du dobbeltklikke på den eller klikke på menuen med de tre prikker, som også indeholder andre valgmuligheder såsom besvar, arkiver, gem som PDF, slet osv.

Søg efter en meddelelse

I både Indbakken og i Sendt post kan du søge efter en specifik meddelelse ved at bruge søgefeltet. Du kan eksempelvis søge efter patientens navn eller CPR-nummer.

Hvad er en korrespondance?

En korrespondance anvendes til almindelig kommunikation frem og tilbage mellem afsender og modtager. Du kan oprette og sende en ny korrespondance ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu i venstre side. Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Hvad er en dynamisk henvisning?

En dynamisk henvisning anvendes når du skal sende en henvisning til en offentlig institution såsom et hospital. Du kan oprette og sende en dynamisk henvisning ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu. Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vælg henvisningspakke og modtager/behandlingssted, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Hvad er en epikrise?

En epikrise er et sammendrag af en patientjournal, et behandlingsforløb eller lignende. Du kan oprette og sende en ny epikrise ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu. Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Tjek en sendt meddelelse

Du kan tjekke en sendt meddelelse ved at gå til Sendt post via navigationsmenuen til venstre. Her kan du bl.a. se status for meddelelsen. Status indikerer ikke om en meddelelse er læst, men om det modtagne system har kvitteret for modtagelsen. Vær opmærksom på, at ikke alle systemer kvitterer for modtagelsen.

Integration til WebReq

Du kan sende elektroniske laboratorierekvisitioner til alle typer laboratorier i Danmark ved at klikke på WebReq-ikonet direkte fra forsiden eller via navigationsmenuen til venstre. Herefter bliver du automatisk logget ind i WebReq, hvis du er oprettet som bruger af systemet.

Kontakt venligst Nasure på mail@nasure.dk eller tlf. 50 50 60 40, hvis du ønsker at få oprettet adgang til WebReq.

Opret en skabelon

Du kan oprette en skabelon ved at åbne Indstillinger i den grå navigationsmenu. Navngiv, tilføj tekst og gem skabelonen. Næste gang du opretter en meddelelse, kan du indsætte skabelonen i feltet Indhold.

Du kan bruge skabeloner til at effektivisere dine arbejdsgange, så du ikke skal skrive den samme tekst, hver gang du eksempelvis opretter en journalforsendelse.

Indstillinger

Under Indstillinger kan du se og redigere i dine oplysninger og opsætning.

Notifikationer

Du kan læse dine notifikationer ved at klikke på ikonet i den øverste bar eller via Notifikationer i den grå navigationsmenu.

I Notifikationer kan du få et overblik over seneste aktiviteter i EDI Portalen.

Vejledning til SOR’s selvbetjeningsløsning