fbpx

Videoguides og vejledninger

Kom godt igang med EDI Portalen

Sådan administrerer du brugere på EDI Portalen

Sådan sender du en korrespondance

Sådan tjekker du sendte meddelelser

Sådan sender du en henvisning til tandkirurgi/endodonti

Sådan anvender du autosvar

Sådan udfylder du en røntgenhenvisning

Sådan sender du en henvisning til tandregulering/ortodonti

Sådan bruger du Bemærkninger

Sådan anvender du svarfrist 

Digital post

Sådan sender du digital post til en borger

Sådan sender du digital post til en virksomhed

Forsikringssager

Sådan besvarer du en anmodning om journaloplysninger

Sådan udfylder du en kæbefunktionsattest

Sådan udfylder du en tandlægeerklæring

Sådan laver du en kladde i Forsikringssager

Vejledning til funktionaliteter på EDI Portalen

Login

Indtast dit brugernavn og password i felterne på loginsiden. Vælg om du vil have tilsendt en to-faktor kode på SMS eller e-mail.

Har du glemt dit password, kan du nulstille det ved at klikke på linket Glemt password?.

Meddelelsesfunktioner

Du kan besvare, videresende, filtrere på patient, arkivere, gemme som PDF eller slette en meddelelse ved at klikke på ikonet med de tre prikker, som er placeret til højre for meddelelsen.

Hvis du ønsker at gøre en af funktionerne gældende for flere meddelelser, skal du først vælge de ønskede beskeder ved at sætte flueben i afkrydsningsboksen og derefter klikke på Handlinger, som indeholder forskellige valgmuligheder.

Send en ny meddelelse

Du kan oprette en ny meddelelse ved at klikke på Opret ny i navigationsmenuen til venstre.

Vælg dernæst hvilken type meddelelse du ønsker at oprette. Du kan vælge mellem Korrespondance, Henvisning, Epikrise, Journalforsendelse og Digital formular. Udfyld detaljerne i de forskellige trin for processen, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Send en henvisning

En henvisning anvendes når du skal sende en almindelig henvisning til en tandlæge, kliniske tandtekniker eller lignende.

Du kan oprette og sende en almindelig henvisning, en røntgenhenvisning, en henvisning til tandkirurgi/endodonti eller en henvnisning til tandregulering/ortodonti ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu i venstre side.

Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Send en epikrise

En epikrise er et sammendrag af en patientjournal, et behandlingsforløb eller lignende.

Du kan oprette og sende en ny epikrise ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu i venstre side.

Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Send en digital formular

Med digitale formularer får du et udvalg af digitale attester, erklæringer, ansøgninger mv., som du kan udfylde og sende til en modtager via EDI Portalen.

Alle brugere af EDI Portalen kan oprette en digital formular, men hvis du ønsker at kunne modtage en digital formular, så skal du aktivere dette under Indstillinger.

Ønsker du at få tilføjet en digital formular, så henvend dig venligst til Nasure på mail@nasure.dk eller tlf. 50 50 60 40.

Kvittering

Du kan gemme en kopi af en modtaget eller sendt meddelelse ved at klikke på ikonet med de tre prikker ud for meddelelsen. Dernæst skal du vælge Gem som PDF.

Digital Post

Med Digital Post kan du kommunikere nemt og sikkert med borgere og virksomheder.

Du kan sende digital post via mit.dk ved at klikke på Digital post i den grå navigationsmenu. Klik herefter på Opret ny.

Udfyld detaljerne for meddelelsen, vedhæft relevante bilag, godkend prisen og send meddelelsen.

Integration til WebReq

Du kan sende elektroniske laboratorierekvisitioner til alle typer laboratorier i Danmark ved at klikke på WebReq-ikonet direkte fra forsiden eller via navigationsmenuen til venstre. Herefter bliver du automatisk logget ind i WebReq, hvis du er oprettet som bruger af systemet.

Kontakt venligst Nasure på mail@nasure.dk eller tlf. 50 50 60 40, hvis du ønsker at få oprettet adgang til WebReq.

Indstillinger

Under Indstillinger kan du se og redigere i dine oplysninger og opsætning.

Administration

Under Administration finder du punktet Brugeradministration, hvorfra du kan oprette og vedligeholde brugere tilknyttet jeres organisation. Vær opmærksom på, at denne funktion ikke er tilgængelig for alle brugere.

Opret et autosvar

Du kan oprette et autosvar ved at åbne Indstillinger i den grå navigationsmenu.

Her kan du oprette et autosvar for en specifik periode, hvor klinikken fx holder lukket. Autosvaret kan nemt aktiveres eller deaktiveres efter behov.

Opret en bemærkning

Du kan oprette en bemærkning, så du bedre kan organisere Indbakken/Sendt post og tildele opgaver til andre på klinikken. Bemærkninger kan både oprettes direkte på den konkrete meddelelse ved at klikke på det hvide ikon i højre side af Indbakken/Sendt post eller via Indstillinger, hvor du har udvidede muligheder for at redigere og slette bemærkninger igen.

En bemærkning består af en farvemarkering og en kort tekst, og kan bruges igen og igen. Du kan eksempelvis oprette en bemærkning, der kan bruges til at markere de meddelelser, som I skal huske at journalføre i journalsystemet.

Læs en ny meddelelse

Når du modtager en ny meddelelse i EDI Portalen, får du automatisk tilsendt en e-mail advisering herom, så du ikke behøver at tjekke din indbakke hver dag.

Du kan enten læse en meddelelse direkte fra forsiden af EDI Portalen eller ved at gå til Indbakken via navigationsmenuen til venstre.

For at åbne en meddelelse kan du dobbeltklikke på den eller klikke på menuen med de tre prikker, som også indeholder andre valgmuligheder såsom besvar, arkiver, gem som PDF, slet osv.

Søg efter en meddelelse

I både Indbakke og i Sendt post kan du søge efter en specifik meddelelse ved at bruge søgefeltet. Du kan eksempelvis søge efter patientens navn eller CPR-nummer.

Send en korrespondance

En korrespondance anvendes til almindelig kommunikation frem og tilbage mellem afsender og modtager.

Du kan oprette og sende en ny korrespondance ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu i venstre side.

Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Send en dynamisk henvisning

En dynamisk henvisning anvendes når du skal sende en henvisning til en offentlig institution såsom et hospital.

Du kan oprette og sende en dynamisk henvisning ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu i venstre side.

Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vælg henvisningspakke og modtager/behandlingssted, vedhæft relevant dokumentation og vælg prioritering.

Send en journalforsendelse

En journalforsendelse anvendes når du skal sende en kopi af en patientjournal.

Du kan oprette og sende en ny journalforsendelse ved at klikke på Opret ny i den grå navigationsmenu i venstre side.

Udfyld herefter detaljerne for meddelelsen, vedhæft kopien/uddraget af patientjournalen samt anden relevant dokumentation og vælg prioritering.

Tjek en sendt meddelelse

Du kan tjekke en sendt meddelelse ved at gå til Sendt post via navigationsmenuen til venstre.

Her kan du bl.a. se status for meddelelsen. Status indikerer ikke om en meddelelse er læst, men om det modtagne system har kvitteret for modtagelsen. Vær opmærksom på, at ikke alle systemer kvitterer for modtagelsen.

Forsikringssager

Med Forsikringssager kan du modtage og besvare anmodninger fra forsikringsselskaber om udfyldelse af tandlægeerklæringer, kæbefunktionsattester og journaloplysninger.

Du kan først gå i gang med en sag, efter du har modtaget en anmodning fra et forsikringsselskab.

Notifikationer

Du kan læse dine notifikationer ved at klikke på ikonet i den øverste bar eller via Notifikationer i den grå navigationsmenu.

I Notifikationer kan du få et overblik over seneste aktiviteter i EDI Portalen.

Dataopbevaring

Som standard opbevares data i EDI Portalen i tre måneder, hvorefter det automatisk slettes. Det er muligt at tilvælge ekstra dataopbevaring i seks eller 12 måneder. Registrer dit valg i Indstillinger i EDI Portalen.

Vær venligst opmærksom på, at det ikke er muligt at opbevare data i EDI Portalen herudover.

Opret en skabelon

Du kan oprette en skabelon ved at åbne Indstillinger i den grå navigationsmenu. Navngiv, tilføj tekst og gem skabelonen. Næste gang du opretter en meddelelse, kan du indsætte skabelonen i feltet Indhold.

Du kan bruge skabeloner til at effektivisere dine arbejdsgange, så du ikke skal skrive den samme tekst, hver gang du eksempelvis opretter en journalforsendelse.

Opret en svarfrist

Du kan sende en meddelelse med svarfrist til andre brugere på EDI Portalen.

Opret en meddelelse ved at klikke på Opret ny, udfyld patient- og modtagerinformation og vælg dato for din svarfrist. Modtager af meddelelsen får en mail, hvis svarfristen overskrides.

CPR-opslag

Ved oprettelse af nye meddelelser udfyldes automatisk patientinformation, hvilket er med til at sikre korrekt information og effektivisere arbejdsgangen på EDI Portalen.

Nyheder fra Nasure

Her kan du læse de seneste nyheder fra Nasure, og holde dig opdateret på de seneste releases, nye funktionaliteter m.m.

Support

I Support kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende EDI Portalen og finde hjælp til brugen af EDI Portalen via Nasures supportvideoer og beskrivelser heraf.

Vejledning til SOR’s selvbetjeningsløsning