EDI Portalen for socialpsykiatrien

Sikker udveksling af sundhedsdata

EDI Portalen gør det nemt at udveksle sundhedsdata med beboernes sundhedsfaglige behandlere.