FMK/CPR

FMK/CPR

Nasure tilbyder en integreret løsning til Fælles Medicinkort og CPR-opslag.

FMK er en central database ved Sundhedsdatastyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter samt udleverede receptpligtige lægemidler igennem de seneste 2 år.

I FMK kan det sundhedsfaglige personale se oplysninger om borgerens medicin og med denne indsigt give råd og vejledning, samt foretage behandling herefter. Samtidig er løsningen en hjælp til at undgå fejlmedicinering.

Nasures FMK-komponent integreres direkte i journalsystemet og giver brugere overblik over patienters medicin samt mulighed for at ordinere medicin elektronisk.

CPR-opslag sikrer, at patientdata altid er opdateret og klinikpersonale undgår derved at spørge til ændringer i adresser, således at fremsendte breve og indkaldelser altid kommer frem til korrekt modtager.

Vil du som systemleverandør vide mere om Nasures FMK/CPR, kan du kontakte os på mail@nasure.dk