EDI Portalen

EDI Portalen

Sikker udveksling af sundhedsdata

EDI Portalen er tandlægebranchens kommunikationsplatform, som gør det muligt at samarbejde på tværs af faggrupper, organisationer og offentlige instanser. Med EDI Portalen er det nemt og sikkert at udveksle sundhedsdata, og brugernes data sendes og modtages elektronisk via det sikre sundhedsdatanet (SDN).

Samarbejde

EDI Portalen er en webbaseret transmissionsløsning, som effektivt sikrer elektronisk forsendelse af personfølsomme data. Det er muligt at sende og modtage forskellige typer af EDI-meddelelser, som kan indeholde store vedhæftede bilag såsom røntgenbilleder - og netop derfor oplever Nasure en stigende interesse fra andre leverandører, faggrupper og målgrupper.

Nasure tilbyder to forskellige integrationsmetoder til EDI Portalen og derudover et stort udvalg af andre services. Vi er altid åbne overfor nye samarbejdspartnere og deltager gerne i en behovsafklaring i forhold til jeres produkt eller behov.

 

EDI Portalen understøtter

 • Korrespondancer
 • Dynamisk henvisning
 • Tandlægehenvisning
 • Epikriser
 • Journalforsendelse
 • Bookingsvar
 • Laboratorierekvisition og -svar via WebReq
 • Bilagsvedhæftning af fx røntgenbilleder
 • Kvittering for forsendelse
 • Administrationsmodul til nem oprettelse og redigering af brugere
 • Digitale formularer

Videreudvikling

EDI Portalen videreudvikles løbende i et tæt samarbejde med brugere, systemleverandører og andre samarbejdspartnere. Nasure sætter stor pris på direkte input, så kontakt gerne Nasure, hvis du brænder inde med en god idé.

Besøg EDI Portalen her

ISO certificering

I april 2019 blev Nasure certificeret efter informationssikkerhedsstandarden ISO 27001_2013 og bliver fremadrettet årligt auditeret herefter.

ISO 27001 er en international standard til styring af informationssikkerhed. Certificeringen specificerer kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedringer af ledelsessystemer for informationssikkerhed. Derudover indeholder denne internationale standard en række krav til vurdering og håndtering af informationssikkerhedsrisici.

Det betyder, at Nasure som virksomhed har gennemgået risikovurdering på særlig højt niveau og har skærpet sikkerheden på en lang række områder.

 


Systemleverandører

Følgende systemleverandører tilbyder en integration af EDI Portalen i det enkelte journalsystem (EPJ) og varetager den primære support.


Få et statistisk overblik over antal forsendelser på EDI Portalen ved klik på dette link: medcom.dk/statistik/tandlæger

 

Vejledning til EDI portalen

Vejledning til EDI Portalen

 

 

Brochure

EDI Portalen brochure

 

 

 

Oprettelse af bruger på EDI Portalen

 
 

Brugeroprettelse

 
 

 

Vejledning
fra MedCom

Tandlæger e-kommunikation

 


Kontakt Nasure her, hvis du er interesseret i at høre mere.