fbpx

EDI Portalen for IT-leverandører

Sikker udveksling af sundhedsdata

EDI Portalen er dentalbranchens kommunikationsplatform, som gør det muligt at samarbejde på tværs af faggrupper, organisationer og offentlige instanser. Med EDI Portalen er det nemt og sikkert at udveksle sundhedsdata, og brugernes data sendes og modtages elektronisk via det sikre sundhedsdatanet (SDN).

Samarbejde

EDI Portalen er en kommunikationsportal, som effektivt sikrer elektronisk forsendelse af personfølsomme data. Det er muligt at sende og modtage forskellige typer af EDI-meddelelser, som kan indeholde store vedhæftede bilag såsom røntgenbilleder – og netop derfor oplever Nasure en stigende interesse fra andre leverandører, faggrupper og målgrupper.

Som IT-leverandør er det muligt at få en integration til EDI Portalen, og Nasure tilbyder to forskellige integrationsmetoder. Derudover tilbydes andre kommunikationsservices, såsom mit.dk, e-Boks og CPR-opslag. Vi er altid åbne overfor nye samarbejdspartnere og deltager gerne i en behovsafklaring i forhold til jeres produkt eller behov.

EDI Portalen understøtter

 • Korrespondancer (DIS91)
 • Henvisninger (REF01, REF02)
 • Dynamiske henvisninger
 • Epikriser (DIS01, DIS02)
 • Bookingsvar (DIS13)
 • Laboratoriesvar (RPT02, RPT03/04)
 • Vedhæftning af bilag, fx røntgenbilleder (BIN01)
 • Kvittering for forsendelse (CTL02, CTL03)
 • Journalforsendelser
 • Digitale formularer
 • Forsikringssager
 • Autosvar
 • Bemærkninger
 • Skabeloner
 • Integration til mit.dk – Digital post
 • Integration til Clinic2lab
 • Integration til laboratorierekvisition via WebReq
 • Integration til EPJ
 • Administrationsmodul til nem oprettelse og redigering af brugere

Videreudvikling

EDI Portalen videreudvikles løbende i et tæt samarbejde med brugere, systemleverandører og andre samarbejdspartnere. Nasure sætter stor pris på direkte input, så kontakt gerne Nasure, hvis du brænder inde med en god idé.

Besøg EDI Portalen

ISO-certificering 

I april 2019 blev Nasure første gang certificeret efter informationssikkerhedsstandarden ISO 27001:2013 og bliver årligt auditeret herefter.

ISO 27001 er en international standard til styring af informationssikkerhed. Certificeringen specificerer kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedringer af ledelsessystemer for informationssikkerhed. Derudover indeholder denne internationale standard en række krav til vurdering og håndtering af informationssikkerhedsrisici.

Det betyder, at Nasure løbende gennemgår en vurdering af risikobilledet omkring virksomheden og årligt bliver auditeret af eksterne konsulenter, for at opretholde certifikatet. Alt sammen sikkerhedsvurderes på særligt højt niveau og med skærpede krav på en lang række områder.

Læs mere og hent gældende certifikat her.

Digitale formularer: Gør jeres ansøgninger, attester og erklæringer digitale

Nasure vil gerne være med til at hjælpe digitaliseringen af analoge ansøgninger, attester og erklæringer på vej. Derfor må du meget gerne kontakte Nasure, hvis jeres klinik har brug for at få digitaliseret en specifik ansøgning, attest eller lignende.

I EDI Portalen er det allerede nu muligt at sende og modtage digitale formularer. På nuværende tidspunkt kan du som bruger udfylde en digital udgave af §166 Ansøgning om tilskud til tandbehandling, indhente patientsamtykke, vedhæfte relevante filer og sikkert sende det via EDI Portalen til en modtager.

Ønsker du at blive tilføjet til listen over modtagere af digitale formularer, kan du let registrere dette under ”Stamoplysninger” på EDI Portalens forside.

Systemleverandører

Følgende systemleverandører tilbyder en integration af EDI Portalen i det enkelte journalsystem og varetager den primære support.

Statistik

Få et statistisk overblik over antal forsendelser på EDI Portalen ved klik på dette link: medcom.dk/statistik/tandlæger

Kontakt Nasure, hvis du er interesseret i at høre mere.