Driftsstatus for EDI Portalen

Planlagte driftsforstyrrelser: Der er pt. ingen planlagte driftsforstyrrelser.

Akutte driftsforstyrrelser: Der er pt. ingen akutte driftsforstyrrelser.

Kontakt vores support, hvis du oplever driftsforstyrrelser.

Versionshistorik for EDI Portalen

Version 4.1.5 (06.10.2021)

 • Forsikringssager – bruger logges ud, når udfyldt erklæring gemmes.
 • Forsikringssager – fejlrettelse ved genanmodning. Nu er det muligt at besvare en genanmodning med allerede udfyldt formular.
 • Forsikringssager – fejlrettelse ved afvisning af anmodning. Nu er det igen muligt at afvise.
 • Forsikringssager – udfordring med at hente udfyldt erklæring som PDF
 • Brugeradmin  – fejlrettelse, så det ikke længere er muligt at få adgang til siden ved ændring af URL.
 • Filtrering på patient – patientinformation udfyldes ved nyoprettelse, når der er filtreret på patient.
 • Subuser logges af – session timeout er blevet øget til 240 min, og brugeren kan være passiv i 4 timer.

Version 4.1.0 (09.09.2021)

Nye features:

 • Besvar med journalforsendelse
 • Henvisning til tandkirurgi/endodonti

Generelle forbedringer:

 • Forsikringssager – begrænsning i antal filer der kan vedhæftes.
 • Forsikringssager – validering af alle felter i en faktura.
 • Forsikringssager – autoudfyld af felter i tandlægeerklæring, kæbefunktionsattest, journalanmodning og afvisning af anmodning.
 • Forsikringssager – angivelse af navn på type i oversigten.
 • Henvisninger – opdatering af design og tilføjelse af felt til angivelse af navn på behandler.
 • Slet forsendelse – ekstra tjek
 • Nyt design for Patientinformation og Vedhæftede filer i modtaget eller sendt meddelelse
 • Besvar og Videresend – forbedring af flow for at få færre klik.
 • Genaktivering af digitale formularer
 • Dubletter skjules
 • Forside – links er blevet rettet
 • Diverse fejlrettelser

   

  Nasure A/S
  Torstedalle 67
  8700 Horsens

  Telefon (support):
  50 50 60 40

  Support åbningstid (mandag-fredag):
  Kl. 9.00-13.00

  Mail:
  mail@nasure.dk

  CVR-nummer: 
  35472525

  Lukkedage:
  Juleaftensdag
  Juledag
  2. juledag
  Nytårsaftensdag
  Nytår
  Skærtorsdag
  Langfredag
  Påskedag
  2. påskedag
  Store Bededag
  Kristi Himmelfartsdag
  Pinsedag
  2. pinsedag
  Grundlovsdag