Driftsstatus for EDI Portalen

Planlagte driftsforstyrrelser: Der er pt. ingen planlagte driftsforstyrrelser.

Akutte driftsforstyrrelser: Der er pt. ingen akutte driftsforstyrrelser.

Kontakt vores support, hvis du oplever driftsforstyrrelser.

Versionshistorik

Version 4.2.0 (23. november 2021)

Nye features:

 • Autosvar – gør det nemt for brugerne at advisere afsender om, at klinikken holder lukket, eks. ved ferie, sygdom, kursus eller andet.
 • Gem som kladde i Forsikringssager – gør det muligt for brugerne at vende tilbage til udfyldelsen af en erklæring/attest, hvis de bliver afbrudt undervejs.

Generelle forbedringer:

 • Henvisning til røntgen – opdateret version af henvisningstypen, så afsender nu kan være mere specifik i sin angivelse af ønsket optagelsestype. Den nye version er udformet i samarbejde med IOOS Aarhus.
 • Fejlrettelse i dynamisk henvisning ved valg af pakken “MR scanning i Region H”.
 • Forsikringssager – ændring i flow ved afvisning af en anmodning om udfyldelse af erklæring, attest eller journaloplysninger.
Version 4.1.7 (27. oktober 2021)

Nye features:

 • Digital post – indsamling af CVR-nr. på samtlige brugere, bortset fra subusers. Brugerne møder et pop-up-vindue med information om, at der registreres CVR-numre ifm. den kommende implementering af Digital post.
 • Digital post – menupunktet Digital post er synligt i den grå menu.

Generelle forbedringer:

 • Forsikringssager – forsikringssagerne er nu synlige for brugerne i længere tid.
Version 4.1.5 (6. oktober 2021)

Generelle forbedringer:

 • Forsikringssager – bruger logges ud, når udfyldt erklæring gemmes.
 • Forsikringssager – fejlrettelse ved genanmodning. Nu er det muligt at besvare en genanmodning med allerede udfyldt formular.
 • Forsikringssager – fejlrettelse ved afvisning af anmodning. Nu er det igen muligt at afvise.
 • Forsikringssager – udfordring med at hente udfyldt erklæring som PDF
 • Brugeradmin  – fejlrettelse, så det ikke længere er muligt at få adgang til siden ved ændring af URL.
 • Filtrering på patient – patientinformation udfyldes ved nyoprettelse, når der er filtreret på patient.
 • Subuser logges af – session timeout er blevet øget til 240 min, og brugeren kan være passiv i 4 timer.
Version 4.1.0 (9. september 2021)

Nye features:

 • Besvar med journalforsendelse
 • Henvisning til tandkirurgi/endodonti

Generelle forbedringer:

 • Forsikringssager – begrænsning i antal filer der kan vedhæftes.
 • Forsikringssager – validering af alle felter i en faktura.
 • Forsikringssager – autoudfyld af felter i tandlægeerklæring, kæbefunktionsattest, journalanmodning og afvisning af anmodning.
 • Forsikringssager – angivelse af navn på type i oversigten.
 • Henvisninger – opdatering af design og tilføjelse af felt til angivelse af navn på behandler.
 • Slet forsendelse – ekstra tjek
 • Nyt design for Patientinformation og Vedhæftede filer i modtaget eller sendt meddelelse
 • Besvar og Videresend – forbedring af flow for at få færre klik.
 • Genaktivering af digitale formularer
 • Dubletter skjules
 • Forside – links er blevet rettet
 • Diverse fejlrettelser

Nasure A/S
Torstedalle 67
8700 Horsens

Telefon (support):
50 50 60 40

Support åbningstid (mandag-fredag):
Kl. 9.00-13.00

Mail:
mail@nasure.dk

CVR-nummer: 
35472525

Lukkedage:
Juleaftensdag
Juledag
2. juledag
Nytårsaftensdag
Nytår
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Store Bededag
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag
2. pinsedag
Grundlovsdag