fbpx

Driftsstatus for EDI Portalen

Aktuel status

Normal drift.

Kontakt os, hvis du oplever driftsforstyrrelser.

Driftshistorik (de sidste 7 dage)

Ingen driftsforstyrrelser den seneste uge.

Planlagt servicevindue

Planlagt servicevindue: Tirsdag d. 6. december kl. 20.

Versionshistorik

Version 7.1.0 (10. november 2022)

Denne version indeholder generelle forbedringer og fejlrettelser.

Generelle forbedringer:

 • Forbedringer i RPT01 Laboratoriesvar
 • Forbedringer i RPT04 Patologi
 • Tilføjelse af modtagergruppe for optikere
 • Optimering af adviseringer pr. mail, så to-faktorkode ikke forsinkes.
 • Opdatering af FAQ-tekster
 • Opdatering af F/P API

Fejlrettelser

 • Fejlrettelse i forsikringssag
Version 7.0.0 (11. oktober 2022)

Denne version indeholder en række generelle forbedringer af EDI Portalen, bl.a.:

 • Forbedringer ift. modtagelse af laboratoriesvar, så analyseresultater er lettere at aflæse.
 • Diverse designforbedringer i EDI Portalens brugergrænseflade, så den nu fremstår mere enkel.
 • Mulighed for at anvende CPR-opslag, når man skal tilføje en pårørende til fx en epikrise.
 • Åbning af WebReq og andre links i nyt faneblad.
 • Fejlrettelse ift. REF01/dynamisk henvisning samt tydeliggørelse af tekstbegrænsning i felter.
 • Fejlrettelse ifb. med udskrift af liste fra Indbakken eller Sendt post.
 • Optimering af hastighed og database.
 • Andre mindre forbedringer og rettelser.
Version 6.2.0 (1. september 2022)

Nye features

 • Svarfrist
  Det bliver nu muligt for brugeren at sætte en svarfrist for en meddelelse. På den måde kan modtageren se, at afsender ønsker af få svar tilbage inden en specifik dato. Hvis svarfristen overskrides, får modtageren en påmindelse herom på mail. En svarfrist kan sættes på de meddelelsestyper, som kan sendes til andre brugere på EDI Portalen fx en korrespondance, journalforsendelse eller henvisning. Meddelelser med svarfrist er tydeligt markeret med et ikon i Indbakken, Sendt post, og når meddelelsen åbnes.
 • Udvidet dataopbevaring
  Som noget nyt tilbyder Nasure udvidet dataopbevaring af meddelelser på EDI Portalen. Under Indstillinger kan brugeren vælge at få opbevaret data i op til 3, 6 eller 12 mdr. Abonnementet afregnes pr. mdr. ifm. med den kvartalsmæssige fakturering. Abonnementet træder i kraft fra den dato, hvor det tilvælges og er ikke med tilbagevirkende kraft. Derudover skal brugeren være opmærksom på, at ved skift til et abonnement med kortere opbevaringsaftale, slettes ældre meddelelser automatisk.

Generelle forbedringer

 • Under menupunktet Support er tilføjet et link til driftsstatus, så kunder nemt kan finde information herom.
 • Tekstrettelse på siden Indstillinger, så brugerne henvises til SOR, hvis de oplever, at deres brugeroplysninger skal opdateres.
 • Ændring af flow ved oprettelse af en digital formular.
 • Fejlrettelse ved klik på Feedback i navigationsmenuen.
 • Fejlrettelse ved klik på WebReq ikoner på forsiden af EDI Portalen
 • Fejlrettelse ifm. gem af digital post som PDF.
Version 6.0.0 (22. juni 2022)

Releasen indeholder diverse forbedringer og rettelser, herunder forbedret visning af PDF-udgaver af henvisninger.

Version 6.1.0 (12. juli 2022)

Generelle forbedringer

 • Digital post: Forbedret visning af meddelelser, når de gemmes som PDF, således at de nemt kan bruges til journalføring.
 • Indbakke: Som noget nyt kan man gemme en liste over udvalgte meddelelser som PDF. Du kan fx printe listen, så du nemmere kan arbejde videre med den og krydse de meddelelser af, der er færdigbehandlet. Sæt flueben ved flere meddelelser i Indbakken og klik derefter på ”Handlinger” for at finde funktionen.
 • Indstillinger: Fejlrettelse af visning af CVR-nummer
 • Generelle forbedringer og rettelser ifb. med certificering hos MedCom. Nu understøtter EDI Portalen også kommunehenvisning forebyggende (XREF15) og henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22) samt tilhørende afslutningsnotater (XDIS15 og XDIS22).
 • Afsenderoplysninger: Mulighed for som bruger at få tilpasset afsenderoplysningerne for klinikken. Hvis klinikkens behandlere deler ydernummer, kan dette tilpasses i afsenderoplysningerne. Derudover kan man som klinik få ændret modtagergruppe, og så man vises som modtager i en anden gruppe fx Kommune. Kontakt vores support på mail@nasure.dk for at høre mere.
Version 5.1.0 (21. april 2022)

Releasen indeholder diverse forbedringer og rettelser.

Version 5.2.1 (6. maj 2022)

Releasen indeholder diverse forbedringer og rettelser.

Version 5.0.0 (21. marts 2022)

Generelle forbedringer:

 • Vi har tilføjet integration til mit.dk i EDI Portalen – læs mere her
Version 4.6.0 (24. februar 2022)

Generelle forbedringer:

 • Fremadrettet er det muligt at vedhæfte flere og større filer i en korrespondance, dynamisk henvisning, epikrise, alm. henvisning, henvisning til tandkirurgi og henvisning til tandregulering. Du kan vedhæfte op til 10 filer, og summen heraf kan være op til 100 MB.
 • Vi har tilføjet flere søgekriterier i Tandlægelisten – tlf.nr., CVR-.nr og CVR-opslag.

Forsikringssager:

 • Når du har vedhæftet filer til en Forsikringssag, kan du nu nemt skifte mellem typerne journaloplysninger, bilag og røntgen ved at klikke på ikonet med de tre prikker i oversigten over vedhæftede filer.
 • Når du har udfyldt fx en tandlægeerklæring og klikker på Gem-knappen markeres de felter, som mangler at blive udfyldt, med rødt og derudover kan du også se en oversigt over de felter, som skal udfyldes.
 • Tilføjelse af flere hjælpetekster ved udfyldelse af erklæringer, attester m.m.
 • Ved afvisning er det ikke muligt at vedhæfte filer.
 • Synliggørelse af ”Besvar anmodning” i ”Handlinger”. Det er dog ikke muligt at klikke på knappen, når sagen ikke er udfyldt korrekt med erklæring/attest og bilag.
Version 4.5.1 (4. februar 2022)

Fejlrettelse:

– Fejl i dynamisk henvisning, da den ikke kunne afsendes.
– Fejl i udfyldelse af patientinformation ved parameterkald
– Fejl i OBS tekst (ikke-faktureret) på Forsikringssager med status “Svar sendt til forsikringsselskab”.
– Fejl i visning af subuser skabeloner og autosvar

Version 4.5.0 (3. februar 2022)

Forbedringer:

 • Autosvar: Udover dato er det nu også muligt at angive et start- og sluttidspunkt ved oprettelse af et autosvar.
 • Autosvar: Derudover er det nu tydeligt for brugeren, når et autosvar er aktiveret, da det vil fremgå øverst på EDI Portalens forside.
 • Skabeloner: Ved sletning af en skabelon i Indstillinger, skal brugeren godkende sletningen.
 • Henvisninger: For at skabe en bedre visning af de henvisninger, som du modtager i EDI Portalen, har vi ændret designet og udseendet. Dvs. at når du fremadrettet modtager en Alm. henvisning, Rtg. henvisning, Henvisning til tandregulering eller Henvisning til tandkirurgi, så vil indholdet i henvisningen være struktureret og mere overskueligt, så du nemmere kan arbejde videre med den eller fx printe den ud.

Fejlrettelse:

 • Skabelon, autosvar og bemærkninger: Fejlrettelse således at man som subuser kan slette en skabelon, autosvar eller en bemærkning.
  Version 4.4.0 (20. januar 2022)

  Nye features:

  • Bemærkninger – Nu kan man som bruger oprette en bemærkning, note, status, navn på kollega eller lignende på en meddelelse, således at man nemt kan organisere sin Indbakke/Sendt post og tildele opgaver til andre på klinikken. Bemærkninger kan både oprettes direkte på den konkrete meddelelse i Indbakken/Sendt post ved at klikke på ikonet eller via Indstillinger, hvor man har udvidede muligheder for at redigere og slette bemærkninger igen. En bemærkning indeholder en farvemarkering og tekst – og kan desuden genbruges fra gang til gang. Du kan fx oprette en bemærkning, der kan bruges til at markere de meddelelser, som I skal huske at journalføre i journalsystemet.
  • CPR-opslag ved oprettelse af nye meddelelser udfylder automatisk patientinformation og er med til at effektivisere dine arbejdsgange på EDI Portalen.
  • CVR-opslag ved angivelse af CVR-nummer på siden Indstillinger.

  Forbedringer:

  • Implementering af forbedringer i Forsikringssager, der medfører, at man som bruger mindes om, at en sag endnu ikke er blevet faktureret eller afsluttet 3 mdr. efter klinikken har sendt sit svar. Som bruger modtager du påmindelsen på mail, og dertil vil sagen blive markeret med et ikon samt tekst i oversigten over forsikringssager, som du nemt kan finde den på EDI Portalen. Derudover slettes forsikringssager nu automatisk 3 mdr. efter, at en sag er blevet afsluttet af brugeren, og vil dermed ikke længere fremgå i oversigten over Forsikringssager.
  • Kundeadministration – fejlrettelse således at det igen er muligt at redigere brugere
  • Henvisning til rtg. fejlrettelse ifb. valg af Røntgenbeskrivelse af tilsendte eller Optagelse og beskrivelse
  • Digital post – opsamling på udeståender
  Version 4.3.0 (22. december 2021)

  Nye features:

  • Henvisning til randregulering/ortodonti udarbejdet i samarbejde med Tandregulering KBH
  • Opdateret version af Henvisning til røntgen – inputs fra Tandlægeskolen, København tilføjet

  Generelle forbedringer:

  • Derudover er det nu muligt at gemme en meddelelse som PDF og hente alle vedhæftede filer med ét klik. Du finder ”Gem som PDF og hent alle vedhæftede filer” i Handlinger eller ved at klikke på de tre prikker ud for en meddelelse.
  Version 4.2.0 (23. november 2021)

  Nye features:

  • Autosvar – gør det nemt for brugerne at advisere afsender om, at klinikken holder lukket, eks. ved ferie, sygdom, kursus eller andet.
  • Gem som kladde i Forsikringssager – gør det muligt for brugerne at vende tilbage til udfyldelsen af en erklæring/attest, hvis de bliver afbrudt undervejs.

  Generelle forbedringer:

  • Henvisning til røntgen – opdateret version af henvisningstypen, så afsender nu kan være mere specifik i sin angivelse af ønsket optagelsestype. Den nye version er udformet i samarbejde med IOOS Aarhus.
  • Fejlrettelse i dynamisk henvisning ved valg af pakken “MR scanning i Region H”.
  • Forsikringssager – ændring i flow ved afvisning af en anmodning om udfyldelse af erklæring, attest eller journaloplysninger.
  Version 4.1.7 (27. oktober 2021)

  Nye features:

  • Digital post – indsamling af CVR-nr. på samtlige brugere, bortset fra subusers. Brugerne møder et pop-up-vindue med information om, at der registreres CVR-numre ifm. den kommende implementering af Digital post.
  • Digital post – menupunktet Digital post er synligt i den grå menu.

  Generelle forbedringer:

  • Forsikringssager – forsikringssagerne er nu synlige for brugerne i længere tid.
  Version 4.1.5 (6. oktober 2021)

  Generelle forbedringer:

  • Forsikringssager – bruger logges ud, når udfyldt erklæring gemmes.
  • Forsikringssager – fejlrettelse ved genanmodning. Nu er det muligt at besvare en genanmodning med allerede udfyldt formular.
  • Forsikringssager – fejlrettelse ved afvisning af anmodning. Nu er det igen muligt at afvise.
  • Forsikringssager – udfordring med at hente udfyldt erklæring som PDF
  • Brugeradmin  – fejlrettelse, så det ikke længere er muligt at få adgang til siden ved ændring af URL.
  • Filtrering på patient – patientinformation udfyldes ved nyoprettelse, når der er filtreret på patient.
  • Subuser logges af – session timeout er blevet øget til 240 min, og brugeren kan være passiv i 4 timer.
  Version 4.1.0 (9. september 2021)

  Nye features:

  • Besvar med journalforsendelse
  • Henvisning til tandkirurgi/endodonti

  Generelle forbedringer:

  • Forsikringssager – begrænsning i antal filer der kan vedhæftes.
  • Forsikringssager – validering af alle felter i en faktura.
  • Forsikringssager – autoudfyld af felter i tandlægeerklæring, kæbefunktionsattest, journalanmodning og afvisning af anmodning.
  • Forsikringssager – angivelse af navn på type i oversigten.
  • Henvisninger – opdatering af design og tilføjelse af felt til angivelse af navn på behandler.
  • Slet forsendelse – ekstra tjek
  • Nyt design for Patientinformation og Vedhæftede filer i modtaget eller sendt meddelelse
  • Besvar og Videresend – forbedring af flow for at få færre klik.
  • Genaktivering af digitale formularer
  • Dubletter skjules
  • Forside – links er blevet rettet
  • Diverse fejlrettelser

  Nasure A/S
  Torstedalle 67
  8700 Horsens

  Support:
  Tlf. 50 50 60 40

  Åbningstid:
  Alle hverdage kl. 9.00-14.00

  Mail:
  mail@nasure.dk

  CVR-nummer: 
  35472525